PRECIOUS PRESENTS


Rooseveltstraat 16
2321 BM Leiden
 

Openingstijden showroom:
Uitsluitend op afspraak

Het kerstpakket is fiscaalvriendelijk

In het wetsvoorstel ‘Paarse Krokodil’ met de z.g. kerstpakkettenregeling van de overheid, is vastgelegd hoe het kerstpakket voor de werkgever in de eindheffing wordt meegenomen: Werkgevers mogen tot een bedrag van € 70 fiscaalvriendelijk in natura aan medewerkers verstrekken.

Over deze € 70 vindt een eindheffing plaats van 20%; u rekent dus in totaal € 84 af. Dit is een belangrijke besparing t.o.v. eerdere jaren, toen een pakket met dezelfde waarde inclusief heffing maar liefst € 98 kostte.
Tegelijkertijd is de administratieve rompslomp bij de belastingaangifte van kerstpakketten aanzienlijk vereenvoudigd. Er staat u dus niets in de weg om uw medewerkers een royaal kerstpakket te schenken.

Promotie kerstpakket

Het kerstpakket wordt in de tweede helft van het jaar van alle kanten in de media belicht; waarom doet een werkgever er goed aan zijn mensen niet te vergeten te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, wat vindt de ontvanger leuk te krijgen, het verrassingsaspect wordt benadrukt, etc.

Deze benadering van de media wordt verzorgt door het Voorlichtingsbureau Kerstpakketten met als woordvoerder Rene Roorda. De PR die ú als Kerstpakketsamensteller voor het kerstpakket kunt maken bij uw relaties, is tevens bijzonder belangrijk!